Де подати заявку щоб зареєстрували електронну пошту

 Реєстрація е-адреси корпоративної пошти

 

4.1.  Кожний структурний підрозділ, працівник, докторант, аспірант, студент має змогу отримати у користування виключно одну е-адресу.

4.2. Заявки на реєстрацію е-адреси надсилаються до відділу інформаційних технологій через систему електронного документообігу:

4.2.1. е-адреси працівників університету – відділом кадрів;

4.2.2. е-адреси студентів – студентським відділом кадрів;

4.2.3. е-адреси докторантів та аспірантів – відділом докторантури та аспірантури;

4.2.4. е-адреси структурних підрозділів – керівниками даних структурних підрозділів;

4.2.5. спеціальних е-адрес – керівниками структурних підрозділів або співробітниками, яким доручено проведення  відповідних заходів. За належної мотивації необхідності функціонування е-адрес реєстрація проводиться в межах кількості, що запитується. 

Спеціальні е-адреси з урахуванням метивикористання можуть бути зареєстровані на певний термін, про що зазначається у заявці.

Деталі статті

Ідентифікатор статті:
10
Рейтинг :

Пов'язані статті